ต้องขอบคุณเครื่องมือที่ทรงพลังอย่าง “โซเชียลมีเดีย” ที่เชื่อมต่อผู้คนทั่วโลกเข้าด้วยกัน ผู้คนเคลื่อนไห